பா . சக்திவேல்

Name

Email *

Message *

Friday, 13 May 2016என் கல்வி என் உரிமை திட்டத்தின் கீழ் 25% மாணவர் சேர்கைக்கு
அரசாங்கம்  ஆணை பிறப்பித்துள்ளது . ஒவ்வொரு தனியார்  மெட்ரிக் பள்ளிகளும் இதை அமுல் படுத்த வேண்டும் .

பெற்றோர்களின் பார்வைக்காக அரசு ஆணையின் தொடர்பு பக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
G.O. Ms.No. 60 School Education (X2) department dated 1.4.2013

No comments:

Post a Comment