பா . சக்திவேல்

Name

Email *

Message *

Friday, 8 January 2016


"இறை
பாத கமலங்களை  தொழுவோர்
பாதக மலங்களில் இருந்து எழுவோர் "

No comments:

Post a Comment