பா . சக்திவேல்

Name

Email *

Message *

Wednesday, 13 January 2016

பொங்கட்டும் ............

அன்பு செழித்து -
நேயம் கொழித்து ,
உண்மைகள்  உறைந்து -
நன்மைகள் நிறைந்து, 
பண்பு படர்ந்து -
நட்பு நிகழ்ந்து ,
உழைப்பை உணர்ந்து -
உணர்வால் நெகிழ்ந்து
உள்ளங்கள் விரிந்து -
இல்லங்கள் சிறந்து ,
கசந்த வாழ்வு -
வசந்த வாழ்வாய் ,
பொங்கிட ,
புது நம்பிக்கை தங்கிட, 
பொன்னான வாழ்த்துகள் !

 

No comments:

Post a Comment